Welkom.


Wees welkom en treed binnen in de wereld van het Schilderoord.
Trek een schilderjas aan en geef je over aan het onbekommerde en plezierige schilderspel.
Laat de buitenwereld met al zijn voorbeelden, belering, opdrachten, doelen, vragen, lof, kritiek en verwachtingen achter je.
Ervaar ten midden van de anderen je eigen uniciteit en kom dicht bij jezelf, groei, heb plezier, word onafhankelijk en (her) vind je natuurlijke spoor, je eigen schilderspel.


"Wie tot deze uiting komt en zich van alle voorbeelden en voorstellingen bevrijdt en ongeremd het natuurlijke spoor laat ontstaan, keert tot zijn ware wezen terug."

(A. Stern)Over mijzelf.


Het was een artikel over het leven en het werk van Arno Stern,
"Das Alphabet der Menschheit", (Der Spiegel 23, 2008)
dat mijn leven compleet deed veranderen.
Dit interview met Arno Stern over zijn Schilderoord in Parijs, het schilderspel en het bestaan van een universele beeldentaal, de Formulatie, trof mij zo, dat ik meteen alle mogelijke literatuur van en over deze man ben gaan lezen.
Twee keer reisde ik naar Wenen en Parijs om mij te laten opleiden en om mijn kennis telkens weer te verdiepen.
Mijn enthousiasme werd steeds groter, mijn overtuiging steeds steviger, dit is wat ik wilde, een Schilderoord opzetten om dit schilderspel en de Formulatie voor steeds meer mensen mogelijk te maken.
En ook vandaag, wanneer ik in het Schilderoord sta en de mensen, groot en klein, bij hun spel begeleid en getuige ben van de uitstroom van ware expressie, dan weet ik dat dit iets heel bijzonders is.

Sandra Joosting
Sandra Joosting Bunk